News

Read the latest news from Bricknode Holding AB right here.

Huddlestock öppnar för teckning av konvertibelt lån

Huddlestock har idag släppt en pressrelease med information om att man erbjuder möjligheten att investera i företaget genom ett konvertibelt lån. Pressreleasen innehåller alla detaljer...

Getting ready to become a Huddlestock shareholder

This article is available in Swedish here. Dear shareholder of Bricknode Holding AB ("BNH"), more than a year has now passed since the deal with...

Gör dig redo för att bli aktieägare i Huddlestock

Denna artikel är tillgänglig på Engelska här. Bäste aktieägare i Bricknode Holding AB ("BNH"), mer än ett år har nu gått sedan affären med Huddlestock...

Annual general meeting Bricknode Holding AB – 12 June 2024 (in Swedish)

Kallelse till årsstämma  Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083-5970 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl. 13.00 på Lögegatan 11, Skövde.   Förslag...

General meeting Bricknode Holding AB – 9 April 2024 (in Swedish)

Kallelse till extra bolagsstämma  Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083-5970 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl. 13.00 på Lögegatan...