Bricknode

Read the latest news from Bricknode Holding AB right here.

.

Categories

All insights Article
General meeting Bricknode Holding AB – 9 April 2024 (in Swedish)

Kallelse till extra bolagsstämma  Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083-5970 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl. 13.00 på Lögegatan...