Mattias Brian

Read the latest news from Bricknode Holding AB right here.

.

Categories

All insights Article
Annual general meeting Bricknode Holding AB – 12 June 2024 (in Swedish)

Kallelse till årsstämma  Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083-5970 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl. 13.00 på Lögegatan 11, Skövde.   Förslag...