Stefan Willebrand

Read the latest news from Bricknode Holding AB right here.

.

Categories

All insights Article
Huddlestock berättar om 33 % tillväxt av tillgångar i förvaring under 8 månader

Denna artikel är tillgänglig på Engelska här. I den senaste artikeln om att förbereda sig för att bli aktieägare i Huddlestock inkluderade vi en presentation...

Huddlestock announces 33% growth of assets in safekeeping over 8 months

This article is available in Swedish here. In this recent article about getting ready to become a shareholder of Huddlestock we included a presentation about...

Huddlestock öppnar för teckning av konvertibelt lån

Huddlestock har idag släppt en pressrelease med information om att man erbjuder möjligheten att investera i företaget genom ett konvertibelt lån. Pressreleasen innehåller alla detaljer...

Getting ready to become a Huddlestock shareholder

This article is available in Swedish here. Dear shareholder of Bricknode Holding AB ("BNH"), more than a year has now passed since the deal with...

Gör dig redo för att bli aktieägare i Huddlestock

Denna artikel är tillgänglig på Engelska här. Bäste aktieägare i Bricknode Holding AB ("BNH"), mer än ett år har nu gått sedan affären med Huddlestock...