Back

Denna artikel är tillgänglig på Engelska här.

Bäste aktieägare i Bricknode Holding AB (“BNH”), mer än ett år har nu gått sedan affären med Huddlestock avslutades där Huddlestock förvärvade Bricknodes samtliga operativa tillgångar. Mycket arbete har bedrivits inom både Bricknode och Huddlestock under denna tid för att kombinera tillgångarna i båda företagsgrupperna.

Allt är nu förberett för att starta processen där du kommer att erbjudas att byta dina aktier i BNH till aktier i Huddlestock Fintech AS. För att bättre förstå vad Huddlestock är har vi förberett en kort presentation som du kan ladda ner och se nedan:

Varför har det tagit så lång tid?

När de operativa tillgångarna i BNH (dotterbolagen till BNH) förvärvades av Huddlestock hade BNH utestående lån om cirka 19 miljoner SEK. Vid tidpunkten för förvärvet var Huddlestocks aktiekurs cirka 2,6 NOK per aktie.

Eftersom den enda tillgången för BNH efter förvärvet var aktier i Huddlestock, behövde BNH antingen sälja aktier för att frigöra pengar eller komma överens med långivare om att konvertera lån till aktier i Huddlestock, eller en kombination av båda. Inga BNH-aktier kunde bytas ut mot Huddlestock-aktier förrän de återstående lånen reducerats till en nivå där BNH på ett betryggande sätt kunde betala tillbaka dessa lån innan företaget stängs.

Tyvärr gjorde den fallande aktiekursen på Huddlestock (ned till så lågt som 0,62 NOK per aktie) denna process mycket lång och BNH var tvungen att sälja fler aktier än väntat för att stänga så mycket lån som möjligt.

Nu är vi redo att köra!

När detta skrivs har den utestående skulden reducerats från 19 miljoner SEK ner till cirka 850 000 SEK och BNHs kassa är cirka 600 000 SEK vilket innebär en skillnad på endast cirka 250 000 SEK.

Den så kallade “Inlösenprocessen” där BNH löser in aktier i BNH i utbyte mot aktier i Huddlestock kommer att kosta lite pengar men BNH är övertygad om att det återstående lånet kan stängas innan BNH slutligen stänger. Huvuddelen av de juridiska kostnaderna för att utarbeta dokument och förbereda processen har redan betalats och förberetts.

Vad händer nu?

Under vecka 22 kommer BNH att starta den formella processen som kommer att resultera i att du blir kontaktad av din bank/mäklare där du har dina BNH-aktier. Du kommer att bli tillfrågad om du vill konvertera BNH-aktier till Huddlestock-aktier och vad detaljerna är. Varje bank/mäklare har sin egen process för detta och tiden tills du får besked kan variera. Vi kommer att meddela på denna sida när din bank/mäklare har blivit notifierad. På denna sida kommer vi också att publicera de allmänna detaljerna.

Det kommer att bli två inlösenförfaranden

På grund av finansiella regler får BNH inte inneha fler aktier än vad som skulle representera mindre än 10 % ägande i Huddlestock. På grund av det måste BNH först distribuera så många Huddlestock-aktier som de för närvarande har på sitt konto. Efter genomförd utdelning kan BNH göra anspråk på den återstående delen av aktierna som den sedan kan fortsätta att distribuera.

BNH har hittills erhållit 22 800 000 Huddlestock-aktier. BNH äger för närvarande 7 771 326 Huddlestock-aktier som kommer att delas ut i den första inlösenprocessen.

Efter slutförandet av den första inlösenprocessen kommer BNH att kunna göra anspråk på de återstående 18 338 911 Huddlestock-aktier som Huddlestock kommer att emittera som nya aktier. När det gäller Huddlestock visas de utestående aktierna som det har en skuld på till BNH som en skuld i Huddlestocks balansräkning och kommer att reduceras med samma belopp när aktierna emitteras.

Vad kommer att hända efter sista inlösen

Efter slutförandet av den slutliga inlösen kommer det inte att finnas några tillgångar eller skulder kvar i BNH och styrelsen kommer att slutföra nedläggningen av BNH som kommer att sluta existera som ett företag.

Ytterligare information

Genom att besöka Huddlestocks webbplats kan du hitta ytterligare information om företaget som du snart kommer att bli aktieägare i.

På sin personliga blogg har Stefan Willebrand skrivit en artikel som förklarar hans syn på Huddlestock.