Back

Denna artikel är tillgänglig på Engelska här.

I den senaste artikeln om att förbereda sig för att bli aktieägare i Huddlestock inkluderade vi en presentation om Huddlestock och dess verksamheter. En av de presenterade verksamheterna var Investment-as-a-Service.

Investment-as-a-Service är där de individuella erbjudandena från Bricknode och Huddlestock Investor Services kombineras. Kombinationen levererar en unik mäklartjänst för B2B-partners och direktkunder inom förmögenhetsförvaltning.

Idag publicerades ett pressmeddelande av Huddlestock som berättar att tillgångar under administration hos Huddlestock hade överstigit 5 ​​miljarder NOK. Detta är en imponerande tillväxttakt på 33 % jämfört med september 2023, vilket utgör endast 8 månader.

“Att kunna leverera det kombinerade onlinemäklarerbjudandet var en av de främsta drivkrafterna för att Bricknode gick in i Huddlestock. Detta är den del av Huddlestock-verksamheten som vi vill växa kraftigt under de närmaste åren”, säger Stefan Willebrand, VD och Grundare av Bricknode.

Ytterligare information

På sin personliga blogg har Stefan Willebrand skrivit en artikel som förklarar vad Assets under Administration betyder.